Co je to?

Channeling (Napojování) je zprostředkování informací, pohledů či obrazů.
Probíhá mezi Vámi a Vesmírem, skrze Vaše nadvědomí, duchovního rádce,
ochránce nebo Anděla. Na označení tolik nezáleží, jako spíše záleží na kvalitě a spolehlivosti průvodce.

Proč toto využít?

Díky informacím z Napojení můžete lépe pochopit svoji současnou situaci a najít řešení,
které je v souladu s Vaším záměrem a Vaší cestou.

Jak toho dosáhnout?

Napojování používá každý, ať už nevědomě nebo vědomě, když chce vyřešit obtížnou otázku pomocí intuice.
Někdo tomu říká vnitřní hlas, někdo invence či vnuknutí. Tento projev mají například více „otevřený“ umělci, vynálezci či vědci.

Provádím chaneling tak, aby napojení bylo co nejvíce v souladu s Vesmírnými zákony a bylo co nejčistší, nezkreslené a nefiltrované.
Tento druh práce obnáší Váš aktivní přístup – na rozdíl od pasivního sezení a přijímání „rad“.

Vlastní průběh:

Sezení začínám úvodem, kde se snažím vysvětlit metodu napojování,způsob kladení Vašich otázek k nalezení řešení či k vysvětlení situace a návod, jak daným informacím rozumět či případně jak s nimi pracovat. Poté zprostředkuji bezpečné spojení s Vaším průvodcem nebo rádcem. Jako při běžné komunikaci se začnete ptát na věci, které   Vás zajímají, nebo na situace z Vašeho života, které se Vám stávají a nedávají Vám momentálně smysl. Odpovědi můžou přijít v obrazech, kterým nemusím rozumět,
ale většinou klienti chápou lépe obsah a poselství.  Na závěr společně najdeme smysl a význam sdělení.

Závěr

Channeling je běžná a bezpečná metoda, která je Vám k dispozici.