SRT – Spiritual Response Therapy

Pro rozšíření možností používám i tuto metodu.

Tato metoda doplňuje ostatní dvě (Rekonektivní léčení a Chaneling) , a v některých případech jí dávám přednost pro její přímočarost a jednoduchost.

Srozumitelný popis metody naleznete zde na stránkách pana Bauera, kde jsem také absolvoval kurz SRT I a SRT II:

http://www.cestanadeje.cz/srt.html